Rejestracja

Jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy jako Klienci hurtowi prosimy o rejestrację w naszym sklepie www.robik.radom.pl
W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny. Żeby otrzymać status Klienta hurtowego i dostęp do cen hurtowych konieczne jest założenie konta na firmę z poprawnym numerem NIP, oraz przesłanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub numeru NIP na adres e-mail:  hurt@robik.radom.pl

UWAGA! Status Klienta hurtowego i dostęp do cen hurtowych wysyłany jest wyłącznie po pozytywnej weryfikacji prowadzonej działalności gospodarczej.

REGULAMIN ZAKUPÓW HURTOWYCH

Sklep Internetowy www.robik.radom.pl prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

Aby otrzymać dostęp do cen hurtowych należy zarejestrować się na stronie www.robik.radom.pl oraz przesłać na adres: hurt@robik.radom.pl dokumenty rejestrowe firmy (wpis do CEIDG, nr NIP). Po weryfikacji otrzymają Państwo dostęp do panelu sklepu z cenami hurtowymi.
Rejestracja wiąże się z akceptacją ogólnych warunków sprzedaży zawartych w niniejszym regulaminie. Rejestracja oznacza podanie swoich danych teleadresowych firmy niezbędnych do realizacji zamówienia oraz stworzenie loginu i hasła w celu logowania się na stronie. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.

Dane te będą wykorzystywane przez naszą firmę jedynie w celu realizacji zamówienia czyli do dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń i nie będą udostępnianie osobom trzecim.
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

OFERTA

 1. Artykuły oferowane przez Sklep Internetowy www.robik.radom.pl są nowe. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Klientowi przysługuje reklamacja w terminie 7 dni od otrzymania produktu.

 2. Wszystkie ceny towarów podajemy w cenach netto.

 3. Sklep www.robik.radom.pl zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.

 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza.

 2. Zamówienia mogą być składane poprzez stronę www.robik.radom.pl lub telefonicznie pod nr 508616661

 1. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.

 1. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

 2. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest występowanie towaru w magazynie i/lub
  u dostawców sklepu.

 1. Klient jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W razie braku danego produktu zostanie on uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia.

 1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia 7 dni w tygodniu 24h/dobę w ciągu całego roku. Zamówienia złożone będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego od złożenia zamówienia.

 1. W wypadku braku zamówionego towaru w magazynach, klient będzie o tym niezwłocznie informowany. Może zdarzyć się, że niektóre artykuły prezentowane na stronie mogą być już wyprzedane za co serdecznie przepraszamy.

 1. Klient hurtowy nie ma możliwości wyboru koloru towaru, przedstawione zdjęcia pokazują aktualne wzory.

 2. Klient hurtowny nie ma możliwości zwrotu towaru.

 3. Po złożeniu zamówienia, do kupującego zostanie przesłane potwierdzenie o tym, że zamówienie zostało przyjęte.

 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klienci z siedzibą oraz adresem dostawy na terenie Polski płacą należność za towar netto+podatek VAT i uiszczają kurierowi za pobraniem. Sprzedawca powiadomi Kupującego o kwocie i terminie dostawy drogą mailową. Koszt wysyłki pobraniowej wynosi 15 zł netto.

 2. Klienci spoza terenu Polski płacą z góry wartość towaru. Klienci posiadający europejski Numer Identyfikacji Podatkowej ponoszą koszty wartości towaru netto oraz przesyłki. Klienci nie posiadający europejskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej ponoszą koszty wartości towaru netto + 23%VAT oraz koszty przesyłki.

 3. Koszty wysyłki zagranicznej ustalane są indywidualnie w zależności od wagi przesyłki
  i miejsca docelowego. W celu określenia wysokości opłat Klient wysyła zapytanie do Sprzedającego w celu określenia tych kosztów przed złożeniem zamówienia,

WYSYŁKA I CZAS REALIZACJI

 1. Przesyłki wysyłane są na adres umieszczony w formularzu zamówienia firmą kurierską
  w terminie 24-72 godziny. Czas dostawy może wydłużyć się, gdy kurier nie zastanie nikogo pod podanym adresem, lub z innych przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie.

 2. Obowiązkiem Klienta jest by przy odbiorze przesyłki dokładnie sprawdzić stan opakowania. Gdyby okazało się uszkodzone, koniecznie poproś kuriera o wypełnienie protokołu szkody
  i dokładne opisanie uszkodzeń oraz zabezpieczeń. Reklamacje dotyczące braku w towarze lub jego uszkodzenie w wyniku pracy firmy kurierskiej bez spisania protokołu szkody nie będą uwzględniane.

 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  a - wad fabrycznych,
  b - niezgodności towaru z zawartym zamówieniem.

 4. W takim przypadku Klient proszony jest o skontaktowanie się z biurem obsługi klienta mailem na adres hurt@robik.radom.pl

 5. W przypadku odsyłania reklamowanego towaru należy dołączyć kopię faktury zakupowej. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne u Sprzedawcy towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Firma ROBIK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
  a. wycofania poszczególnych produktów z oferty
  b. wprowadzania nowych towarów do oferty
  c. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży,
  d. anulowania zamówień klienta, które zostały błędnie wprowadzone do systemu sprzedażowego

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Nie zastosowanie się do w/w zasad będzie skutkowało zerwaniem współpracy oraz utratą możliwości wykorzystania zdjęć i opisów produktów.